ผู้เขียน หัวข้อ: คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์  (อ่าน 29 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออนไลน์ attorney285

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 10725
  • ดูรายละเอียด
  คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_571709_th_2393353คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาค 1 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
  ผู้แต่ง : เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
  ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 10 : แก้ไขเพิ่มเติม มีนาคม 2559
  จำนวนหน้า: 1016 หน้า
  ขนาด : 18.5x26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  บทที่ 1 ลักษณะของกฎหมายอาญา
  • ความหมายของกฎหมายอาญา[/*]
  • หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดทางอาญา[/*]
  • กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง[/*]
  • เอกชนผู้เสียหายและกฎหมายอาญา[/*]
  • กระบวนการใช้บังคับกฎหมายอาญา[/*]
  • เอกลักษณ์ของกฎหมายอาญา[/*]
  บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังเพื่อเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด
  [list=1]
  • กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด[/*]
  • กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มิได้ยกเลิกความผิดตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด แต่มีความแตกต่างกัน[/*]
  บทที่ 3 ขอบเขตของการใช้กฎหมายอาญา
            หลักดินแดน
  [list=1]
  • การกระทำความผิดในราชอาณาจักร[/*]
  • การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรแต่ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร[/*]
  หลักอำนาจลงโทษสากล
  หลักบุคคล
  • ข้อเปรียบเทียบระหว่างหลักดินแดน หลักอำนาจลงโทษสากล และหลักบุคคล[/*]
  • การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ[/*]
  • กรณีกระทำความผิดนอกราชอาราจักร[/*]
  • กรณีกระทำความผิดในราชอาราจักร หรือกระทำความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทำในราชอาณาจักร[/*]
  บทที่ 4 ประเภทของความผิดอาญา
  [list=1]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของกฎหมาย[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการกระทำ[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่เจตนา[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ผู้กระทำ[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่โทษ[/*]
  • การแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ของการดำเนินคดี[/*]
  บทที่ 5 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
  • โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ[/*]
  • โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด[/*]
  • โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ[/*]
  • เหตุลดโทษ[/*]
  บทที่ 6 โครงสร้างข้อ 1 การกระทำครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ
  • ตอนที่ 1 มีการกระทำ[/*]
  • ข้อสังเกตโดยทั่วไปเกี่ยวกับการกระทำ[/*]
  • การกระทำโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย[/*]
  • การกระทำโดยการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย[list=1]
  • การกระทำโดยงดเว้น[/*]
  • การกระทำโดยละเว้น[/*]
  [/*][/list]
  • ความแตกต่างระหว่างการกระทำโดยงดเว้นและการกระทำโดยละเว้น[/*]
  • ตอนที่ 2 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายนอก” ของความผิดในเรื่องนั้น[list=1]
  • ผู้กระทำ[/*]
  • การกระทำ[/*]
  • วัตถุแห่งการกระทำ[/*]
  [/*]
  • การครบองค์ประกอบภายนอกและการขาดองค์ประกอบภายนอก[/*]
  • ตอนที่ 3 การกระทำนั้นครบ “องค์ประกอบภายใน”ของความผิดในเรื่องนั้น ๆ[/*]ส่วนที่ 1 เจตนา
   [list=1]
  • เจตนาตามความเป็นจริง[/*]
  • ผู้กระทำต้อง “รู้” ข้อเท็จจริง[/*]
  • ประสงค์ต่อผล[/*]
  • เจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้าย[/*]
  • เล็งเห็นผล[/*]
  • เจตนาพิเศษ[/*]
  • องค์ประกอบภายนอกซึ่งมิใช่ “ข้อเท็จจริง”[/*]
  • การสำคัญผิดในตัวบุคคล[/*]
  • การสำคัญผิดในข้อเท็จจริง[/*]
  สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิด
  สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ
  สำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลง
  • การสำคัญผิดในข้อเท็จจริงโดยประมาท[/*]
  • การขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิด[/*]
  • การไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดและการสำคัญผิดว่ามีข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้การกระทำไม่เป็นความผิดหรือทำให้ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงมีความแตกต่างกัน[/*]
  • เจตนาโดยผลของกฎหมาย (ไม่ประสงค์ต่อผลและไม่เล็งเห็นผล)[/*]
  การกระทำโดยพลาด
  ส่วนที่ 2 ประมาท
  ส่วนที่ 3 ไม่เจตนา ไม่ประมาท
  ตอนที่ 4 ผลของการกระทำสัมพันธ์กับการกระทำตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
  • หลักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล[/*]
  • ทฤษฎีเงื่อนไข[/*]
  • ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม[/*]
  บทที่ 7 โครงสร้างข้อ 2 การกระทำไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด
  • ตอนที่ 1 ป้องกัน[/*]
  หลักเกณฑ์ของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68
  [list=1]
  • มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย[/*]
  • ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง[/*]
  • ผู้กระทำจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นจากภยันตรายนั้น[/*]
  • การกระทำโดยป้องกันสิทธินั้นไม่เกินขอบเขต
   • ตอนที่ 2 ความยินยอม[/*]
   [/*]
  บทที่ 8 โครงสร้างข้อ 3 การกระทำนั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
  • ตอนที่ 1 การกระทำโดยจำเป็น[/*]
  • จำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ[/*]
  • จำเป็นเพื่อให้พ้นภยันตราย[/*]
  • ตอนที่ 2 เหตุยกเว้นโทษอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา[/*]
  • ส่วนที่ 1 การกระทำความผิดของเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี[/*]
  • ส่วนที่ 2 การกระทำความผิดของคนวิกลจริต[/*]
  • ส่วนที่ 3 การกระทำความผิดของผู้มึนเมา[/*]
  • ส่วนที่ 4 การกระทำความผิดตามคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน[/*]
  • ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในบางความผิดระหว่างสามีภริยา[/*]
  • ตอนที่ 3 เหตุยกเว้นโทษกรณีพิเศษ ผู้กระทำถูกล่อให้กระทำความผิดโดยเจ้าพนักงานหรือตัวแทน[/*]
  บทที่ 9 เหตุลดโทษ
  • ตอนที่ 1 เหตุลดโทษโดยทั่วไป[/*]
  • ส่วนที่ 1 ความไม่รู้กฎหมาย[/*]
  • ส่วนที่ 2 คนวิกลจริตซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง[/*]
  • ส่วนที่ 3 คนมึนเมาซึ่งสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง[/*]
  • ส่วนที่ 4 ป้องกัน จำเป็น เกินขอบเขต[/*]
  • ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติสนิท[/*]
  • ส่วนที่ 6 ผู้กระทำความผิดอายุกว่า 15 ปี แต่ต่ำกว่า 18 ปี หรือตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 20ปี[/*]
  • ส่วนที่ 7 เหตุบรรเทาโทษ[/*]
  • ตอนที่ 2 เหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะ[/*]
  • ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม[/*]
  • การที่ถูกข่มเหงเช่นนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระทำบันดาลโทสะ[/*]
  • ผู้กระทำได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะ[/*]
  • ป้องกันและบันดาลโทสะ[/*]
  บทที่ 10 การพยายามกระทำความผิด
  • ตอนที่ 1 หลักทั่วไป[/*]
  • ผู้กระทำจะต้องมีเจตนากระทำความผิด[/*]
  • ผู้กระทำจะต้องกระทำการเพื่อให้บรรลุผลตามเจตนาอันเป็นการกระทำที่เลยขั้นตระเตรียม กล่าวคือ ถึงขั้นลงมือกระทำความผิดแล้ว[/*]
  • ผู้กระทำกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผล[/*]
  • การพยายามกระทำความผิดซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้[/*]
  • ตอนที่ 2 การยับยั้งหรือกลับใจ[/*]
  • ตอนที่ 3 ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการพยายามกระทำความผิด[/*]
  บทที่ 11 ผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
  • ตอนที่ 1 ตัวการ[/*]
  • เป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา[/*]
  • ในระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป[/*]
  • โดยมีการกระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิด[/*]
  • มีเจตนากระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิด
   • ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเป็นตัวการมาตรา 83[/*]
   • คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้กระทำในความผิดบางฐาน[/*]
   • ตอนที่ 2 ผู้ใช้[/*]
   • ส่วนที่ 1 การก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดโดยวิธีการทั่ว ๆ ไป[/*]
   • ส่วนที่ 2 การก่อให้บุคคลทั่วไปกระทำความผิดโดยการโฆษณาหรือประกาศ[/*]
   • ตอนที่ 3 ผู้สนับสนุน[/*]
   • ตอนที่ 4 ของเขตของความรับผิดชอบของผู้ใช้ผู้โฆษณาหรือประกาศหรือผู้สนับสนุน[/*]
   • ตอนที่ 5 การขัดขวางของผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือประกาศหรือผู้สนับสนุน[/*]
   • ตอนที่ 6 ความแตกต่างระหว่างผู้เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดประเภทต่าง ๆ[/*]
   • ตอนที่ 7 เหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดี[/*]
   • ตอนที่ 8 บุคคลผู้ซึ่งไม่สมควรเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในความผิดอาญาบางประเภท[/*]
   [/*]
  บทที่ 12 การกระทำกรรมเดียว หรือหลายกรรมต่างกัน
  • ตอนที่ 1 การกระทำกรรมเดียว[/*]
  • ตอนที่ 2 การกระทำหลายกรรมต่างกัน (หลายกระทง)[/*]
  บทที่ 13 โทษ
  • ตอนที่ 1 วัตถุประสงค์ของการลงโทษ[/*]
  • ตอนที่ 2 ประเภทของโทษและวิธีการลงโทษ[/*]
  • ส่วนที่ 1 โทษประหารชีวิต[/*]
  • ส่วนที่ 2 โทษจำคุก[/*]
  • ส่วนที่ 3 โทษกักขัง[/*]
  • ส่วนที่ 4 โทษปรับ[/*]
  • ส่วนที่ 5 โทษริบทรัพย์สิน[/*]
  • ส่วนที่ 6 ความระงับแห่งโทษอาญา[/*]
  • ตอนที่ 3 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และรอการลงโทษ[/*]
  • ส่วนที่ 1 วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ[/*]
  • ส่วนที่ 2 การรอการลงอาญา[/*]
  • ตอนที่ 4 การเพิ่มโทษเพราะจำเลยกระทำความผิดอีก[/*]
  • ส่วนที่ 1 การเพิ่มโทษที่จะลงในสนาม[/*]
  • ส่วนที่ 2 การเพิ่มโทษที่จะลงกึ่งหนึ่ง[/*]
  บทที่ 14 วิธีการเพื่อความปลอดภัย
  • ตอนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย[/*]
  • ส่วนที่ 1 กักกัน[/*]
  • ส่วนที่ 2 ห้ามเข้าเขตกำหนด[/*]
  • ส่วนที่ 3 การเรียกประกันทัณฑ์บน[/*]
  • ส่วนที่ 4 การคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล[/*]
  • ส่วนที่ 5 การห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง[/*]
  • ตอนที่ 2 การใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย[/*]
  • บทที่ 15 อายุความ[/*]
  • ตอนที่ 1 อายุความฟ้องคดี[/*]
  • ตอนที่ 2 อายุความนำตัวผู้ถูกฟ้องแล้วหลบหนีหรือวิกลจริตมาดำเนินการพิจารณาต่อไป[/*]
  • ตอนที่ 3 อายุความฟ้องคดีความผิดอันยอมความได้[/*]
  • ตอนที่ 4 อายุความฟ้องขอให้กักกัน[/*]
  • ตอนที่ 5 กำหนดเวลาล่วงเลยการลงโทษ[/*]
  • ตอนที่ 6 กำหนดเวลาล่วงเลยการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับ[/*]
  • ตอนที่ 7 กำหนดเวลาล่วงเลยการกักกัน[/*]
  • ตอนที่ 8 กำหนดเวลาล่วงเลยการบังคับตามมาตรา 46 หรือการเรียกร้องขอตามมาตรา 47[/*]
  • บทที่ 16 การใช้บทบัญญัติในภาค 1 แก่ความผิดตามกฎหมายอื่นและบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ[/*]
  • การใช้บทบัญญัติในภาค 1 แก่ความผิดตามกฎหมายอื่น[/*]
  • บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ[/*]
  บรรณานุกรม

  ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_571709_th


  *** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

  **** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
  วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

  *** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

  1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
  2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
  3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


  เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
  Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law   อีเมล attorney285@gmail.com 
  โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
  มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
  LINE ID : @attorney285   
  Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

  บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  ตั้งอยู่ที่ 
  เลขที่ 15 
  ซ.รามคำแหง 24/3 
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 


  บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


  [/tr][/table]

   

  ข่าวด่วน
  ข่าวประจำวัน
     ข่าวอิสลาม
  ข่าวมุสลิม
    ซื้อขายนาฬิกา
  นาฬิกามือสอง
    มอเตอร์ไซค์มือสอง
  ซื้อขายมอไซค์